ANAV

Informació CN Vandellòs II

La central nuclear Vandellòs II, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que ha donat inici a la seqüència de parada de la central, després d’haver-se observat un petit augment de cabal de l’aigua recollida en els embornals de l’edifici de contenció.

La parada de la planta s’ha determinat de manera conservadora per facilitar que es donin les condicions adequades que permetin accedir a l’interior de l’edifici de contenció i dur a terme la caracterització d’aquest cabal.

Vandellòs II es troba en condició segura. Aquesta incidència no ha tingut conseqüències per a les persones ni per al Medi Ambient.