Informació CN Ascó I

Ascó, 27 d’abril de 2017. La central nuclear Ascó, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que a la nit d’ahir, a les 23.05 hores, va donar inici a la seqüència de parada a la Unitat I, a l’ haver-se detectat un lleuger augment del cabal d’aportació als embornals de l’edifici de la contenció, durant la comprovació del balanç d’aigua del sistema de refrigerant del reactor. En no poder descartar-se que aquest augment pogués provenir de la barrera de pressió, d’acord amb les especificacions tècniques de funcionament, es va procedir a iniciar preventivament la seqüència de parada.

La planta compta amb embornals dins de la contenció per assegurar la recollida de possibles pèrdues d’aigua. Després d’haver identificat l’origen de l’aportació a aquests embornals, s’ha pogut descartar qualsevol fuita a la barrera de pressió. Els tècnics de la central estan treballant en la resolució de la incidència.

Ascó I es troba en condició segura. Aquesta incidència no ha tingut conseqüències per a les persones ni per al Medi Ambient.