Compromís
amb la millora contínua

ANAV impulsa la millora contínua de les centrals aplicant polítiques d’exigència i qualitat. La inversió, el desenvolupament de nous projectes, la formació i la cooperació internacional són clau per garantir el funcionament segur i fiable de les instal·lacions.

Millorem per responsabilitat

A l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II hem assumit el repte de ser millors cada dia per estar sempre i en tot moment a l’altura dels nostres compromisos amb la societat. La formació i la incorporació de talent a la plantilla reforcen l’experiència del personal, mentre que les noves tecnologies actualitzen les instal·lacions i les fa més robustes i eficients.

A les modificacions de disseny i a la constant revisió crítica dels procediments de treball, s’hi ha de sumar la preparació i el reentrenament del personal d’ANAV d’acord amb els estàndards de qualitat més elevats.

Nuclear en estat òptim

La posada a punt d’una central nuclear no és un fet ocasional. Els manteniments i la renovació tecnològica es duen a terme de manera contínua i preventiva al llarg de la vida útil amb l’objectiu de garantir la seguretat i unes plantes nuclears sempre en estat òptim de funcionament.

L’experiència internacional demostra que duent a terme una gestió adequada dels equips i sistemes al llarg dels anys s’obtenen garanties suficients perquè les centrals puguin operar amb normalitat i a llarg termini.

De fet, la renovació de components i la millora de procediments ha estat contínua a les nuclears Ascó i Vandellòs II des de que van començar operar, a la dècada dels anys vuitanta. Aquestes actuacions, que són fruit de l’intercanvi d’experiències i informació amb altres operadors de centrals, han comportat inversions milionàries i mantenen les plantes en un estat de funcionament òptim.

Així, al llarg dels anys s’han renovat elements de gran importància que formaven part del disseny original, com les tapes dels vasos del reactor, els generadors de vapor, els sistemes informàtics de planta i els transformadors, i s’han incorporat nous sistemes que milloren la seguretat i la fiabilitat de les instal·lacions.

 

La renovació tecnològica i de procediments ha estat contínua des que les centrals es van posar en funcionament als anys vuitanta.

0
2.000
MM€

Invertits en els últims 20 anys

A través d’inspeccions, ANAV monitoritza l’estat de les estructures, sistemes i components. Aquesta informació permet gestionar l’envelliment i anticipar necessitats.

Actualitzacions emblemàtiques

Entre les noves tecnologies que al llarg dels anys han incorporat les centrals d’ANAV cal destacar un nou sistema de refrigeració amb aigua dolça a Vandellòs II, independent del de l’aigua del mar. D’altra banda, a l’emplaçament d’Ascó es va posar en marxa una torre de refrigeració a mitjans dels anys noranta per disposar de capacitat de refrigeració addicional.

Envelleixen les centrals nuclears?

Les persones ens cuidem perquè l’edat no ens afecti en excés i ens seguim trobant bé. El mateix ha de fer-se amb instal·lacions industrials pensades per a durar molts anys, com les centrals nuclears.