Excel·lència i millora contínua

La inversió, el desenvolupament de nous projectes i la recerca i la cooperació internacional són claus per a la millora contínua de les centrals nuclears Ascó i Vandellós II.

Només l’anticipació i les millors tecnologies disponibles garanteixen a ANAV i a la societat un funcionament segur, fiable i a llarg termini de les instal·lacions.

L’experiència internacional demostra que duent a terme una gestió adequada dels equips i sistemes s’obtenen garanties suficients perquè les centrals nuclears puguin seguir operant amb total seguretat. De fet, la renovació de components i la millora de procediments ha estat contínua a Ascó i Vandellós II des que les dues centrals nuclears van començar a operar, als anys vuitanta. Aquestes actuacions, que han comportat inversions milionàries, mantenen a les plantes en estat òptim de funcionament.

Així, no només s’han renovat elements de gran importància que formaven part del disseny original, com les tapes dels vasos del reactor, els generadors de vapor, els sistemes informàtics de planta o els transformadors, sinó que a més s’han incorporat nous sistemes que milloren la seguretat i la fiabilitat de les instal·lacions.

0
35
M€

per unitat de producció

¿ENVEJECEN LAS CENTRALES NUCLEARES?
Veure vídeo

¿Envejecen las centrales nucleares?

Nuclear en estat òptim

ANAV

“La qüestió no és què fem, sinó com”

INVERSIONS ANAV

(en milIONS D’EUROS)

En el cas a Vandellós II és emblemàtic, per exemple, un nou sistema de refrigeració amb aigua dolça, independent del d’aigua del mar. En l’emplaçament d’Ascó es va posar en marxa un Magatzem Temporal Individualitzat per albergar combustible gastat dels dos grups nuclears.

La qüestió per ANAV no és el què, sinó com fer-ho. Moltes respostes es troben en l’experiència operativa de centrals de la mateixa generació, amb les quals ANAV intercanvia informació de forma contínua, i que ja han dut a terme amb èxit processos d’innovació similars. En l’actualitat, manté un ritme d’inversió anual pròxim als 40 milions d’euros per unitat de producció.

ANAV
Veure vídeo

Una parada para seguir adelante