La Seguretat és el primer

La Seguretat és el més important. Per això, en exercici de la seva responsabilitat, ANAV s’esforça per minimitzar els riscos en tots els aspectes de l’operació.

L’objectiu és garantir tant la integritat de les instal·lacions i els processos que es duen a terme, com dels treballadors, que centren bona part de la seva formació en aspectes que hi estan relacionats.

La Seguretat, de fet, és un concepte central i integral a la cultura industrial d’ANAV, i abasta tota l’activitat des de la concepció de les centrals fins al desplegament de les seves relacions amb l’entorn.

Per a ANAV la Seguretat és un tot que engloba el treball conjunt per garantir tant la seguretat nuclear de les instal·lacions, com la seguretat radiològica de les persones, la prevenció de riscos laborals, la seguretat mediambiental de l’entorn de les plantes, la seguretat física de les pròpies instal·lacions i la ciberseguretat.

“Tots volem sentir-nos segurs a casa nostra”

vision

Com que en part de les instal·lacions es genera radiació, les centrals nuclears es dissenyen sota el concepte de Seguretat a ultrança. La integritat de les persones i el medi ambient és la màxima prioritat, i per això s’estableixen una sèrie de barreres de protecció i minuciosos sistemes de control, que es tenen en compte tant en el disseny i la construcció com durant l’operació de les centrals. És el que s’anomena defensa en profunditat.

Sobre la base d’un disseny i una tecnologia fiables, l’operació en les plantes d’Ascó i Vandellós II ha desenvolupat un complet programa de prevenció, control, supervisió i entrenament del personal en matèria de riscos que és fruit anys de perfeccionament i repercuteix en la qualitat de l’operació.

Són el conjunt de sistemes de control i protecció que garanteixen l’operació segura de les centrals des del seu disseny. Destaquen per la seva rellevància les barres de control, que s’insereixen en el nucli per a procedir a la parada del reactor. Un altre sistema de gran importància són els sistemes de salvaguarda i els equips de refrigeració, que mantenen en una temperatura constant al reactor tant en funcionament com durant una parada.

Les anomenades barreres de seguretat són tres blindatges successius que impedeixen la sortida a l’exterior dels productes radioactius. La primera barrera són les beines que alberguen el combustible; la segona, el propi vas del reactor; i la tercera, el recinte de contenció, una estructura de formigó armat de gran espessor revestida a l’interior amb un folre d’acer.

La seguretat integral s’ha de tenir en compte en totes activitats que tenen lloc a la central en el marc de l’operació, el manteniment, les inspeccions o la vigilància de la instal·lació: procediments, especificacions tècniques de funcionament, protecció radiològica, entrenament del personal … Per això, Ascó i Vandellós II apliquen a la seva gestió programes de Cultura de Seguretat, Garantia de Qualitat, Autoavaluació, Experiència Operativa i Millora Contínua.

Els emplaçaments d’Ascó i Vandellós II compleixen els requisits de la normativa espanyola i la de organismes internacionals, i aquest fet les homologa a nivell internacional. A més, per requisit del Permís d’Explotació atorgat pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme -previ informe del Consell de Seguretat Nuclear- les dues centrals han d’analitzar la aplicabilitat a la central de la nova normativa que vagi apareixent després de la posada en marxa. Totes aquestes normes responen a criteris internacionals, avalats per l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica, agència dependent de l’Organització de les Nacions Unides. La verificació de l’estricte compliment de la normativa la realitza el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), organisme autònom dependent del Congrés dels Diputats, amb el qual les centrals intercanvien informació i que realitza inspeccions mitjançant personal propi a les instal·lacions.

En relació amb el Reial Decret 586/2020, de 23 de juny, relatiu a la informació obligatòria en cas d’emergència nuclear o radiològica, s’enllaça a continuació informació pública re rellevància per a tota la població en cas d’emergència nuclear:

Informació prèvia per a la població – Emergència nuclear

Informació sobre mesures de protecció

Pla d’Emergència Nuclear Exterior per a les Centrals Nuclears d’Ascó I Vandellòs, Tarragona (PENTA).

0
16.000

hores-persona a l'any de Formació

0
75
%

de Formació dedicades a Seguretat

¿Cómo queda confinada la radioactividad en una central nuclear?
Veure vídeo

¿Cómo queda confinada la radioactividad en una central nuclear?

Veure vídeo

Seguridad reforzada

Exercicis conjunts amb la UME