generació verda

La generació d’energia elèctrica per mitjà de centrals nuclears estalvia l’emissió de 20 milions de tones anuals de diòxid de carboni i altres gasos d’efecte hivernacle. Aquest fet, juntament amb la garantia del subministrament, fa que l’energia generada a les centrals nuclears esdevingui una font estratègica davant dels compromisos de descarbonització i transició energètica.

Generem futur

El món s’enfronta a un repte de gran envergadura: la necessitat, urgent, de frenar l’escalfament global i descarbonitzar múltiples sectors de l’economia el més aviat possible. Aquest objectiu passa, de forma obligatòria, per abandonar l’ús de fonts d’energia fòssils i electrificar moltes activitats –com la generació tèrmica o la mobilitat– que fins ara funcionaven principalment amb fonts d’energia contaminants.

El sector nuclear està preparat per assumir aquest repte. Diversos països europeus, amb França, el Regne Unit i Finlàndia al capdavant, aposten per augmentar la capacitat de generació per mitjà de centrals nuclears. A tot el món, potències com els Estats Units i la Xina també estan construint reactors nous, i la Unió Europea ha reconegut l’energia nuclear com a verda.

 

CN Ascó i CN Vandellòs II aporten més de la meitat de l’energia que es consumeix a Catalunya.

El parc nuclear és una peça clau per aconseguir tots els objectius de descarbonització

Disponibilitat i preu

A Espanya hi ha vigent un pla governamental per clausurar les centrals en funcionament abans que acabi el 2035. Mentrestant, el conjunt de les nuclears espanyoles –Almaraz I i II, Ascó I i II, Cofrentes, Trillo i Vandellòs II– ofereixen disponibilitat i preus continguts, un nivell de cobertura superior al 20% del total de la demanda d’energia i un estalvi de 20 milions de tones de diòxid de carboni a l’atmosfera a l’any (dades del 2021).

D’aquesta manera, l’energia nuclear es posiciona com una peça clau per assolir els objectius de descarbonització i emissions netes de la Unió Europea per al 2050. ANAV, així com la resta d’operadors de parc espanyol, continuarà garantint energia segura i fiable fins al darrer dia de funcionament.

 

0
58
%

de l'energia generada a Catalunya

0
13,3
%

de l'energia amb 0% emissions a Espanya