La sostenibilitat, repte estratègic

Respectem el nostre entorn perquè sentim un profund respecte pel que fem. El compromís d’ANAV amb el Medi Ambient no es deté en el compliment de la normativa, sinó que pren efecte en la cultura de l’organització a tots els nivells.

La sostenibilitat és un repte estratègic per a l’empresa: motiva l’actualització contínua de les instal·lacions, i ens ajuda a elevar de forma progressiva el nivell d’eficiència de les plantes.

Els experts fa anys que ens adverteixen dels efectes del canvi climàtic, i a ANAV considerem que les nostres centrals poden ser part de la reacció global necessària ja que no emeten gasos d’efecte hivernacle. La societat mira al futur i demanda tecnologia fiable, i la indústria nuclear ho seguirà sent en la mesura que sigui segura. Per això, la nostra prioritat més gran és evitar l’impacte radiològic a les persones i a l’entorn.

PVRA

El Programa de Vigilància Radiològica Ambiental (PVRA) de les plantes d’ANAV garanteix les màximes condicions de seguretat mediambiental, així com els nivells radiològics ambientals tant en el perímetre de les instal·lacions com als voltants. Així, d’acord a un protocol acordat amb les autoritats, s’analitzen de forma rutinària partícules de pols, aire, aigua de pluja, sòl, aigua potable, aigua subterrània, sediments… així com llet de cabra i d’ovella, cultius, carns, aus, ous i peix per certificar que l’activitat de les centrals nuclears no alteren els valors radiològics de les zones on s’ubiquen.

Les mostres i les anàlisis corresponents al PVRA són auditats anualment per la Generalitat de Catalunya per encàrrec del Consell de Seguretat Nuclear.

Amb el Sistema de Gestió Mediambiental (SIGEMA), Ascó i Vandellós II sotmeten a un estricte control tot tipus d’activitats que puguin tenir un impacte significatiu en el medi ambient. Els indicadors de seguiment se sotmeten a anàlisis periòdiques, i les conclusions permeten prendre decisions, fixar nous objectius i inversions per avançar en els objectius de sostenibilitat. Tot això, a més, no es podria dur a terme sense la conscienciació dels treballadors, que reben formació específica.

ANAV

“El compromís amb el medi ens motiva a l’actualització contínua”

¿QUÉ ES ESO QUE SALE DE LA TORRE?
Veure vídeo

¿Qué es eso que sale de la torre?

Compromís sota l’aigua