Compromís
amb els objectius de desenvolupament sostenible

ANAV ha alineat els seus plans empresarials amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que ha marcat l’ONU per a l’any 2030. L’energia és un vector de creixement i ANAV se sent cridada a assumir un paper líder en corresponsabilitat.

Compromesos amb l'Agenda 2030

La sostenibilitat és un element essencial de la cultura empresarial de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II. Les centrals nuclears s’han proposat contribuir al desenvolupament sostenible creant valor a llarg termini, i en aquest sentit, han traçat plans de millora que estan alineats amb cinc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU: Salut i Benestar (3), Energia assequible i no contaminant (7), Indústria, Innovació i Infraestructura (9), Consum i producció sostenibles (12) i Acció pel clima (13).

ODS 3 / Salut i Benestar

ANAV treballa per garantir la seguretat al lloc de feina i el benestar dels treballadors a través dels processos LP003 “Proporcionar serveis de salut i benestar” i WM007 “Monitoritzar i controlar l’exposició a la radiació”.

Reducció d’esdeveniments a curt i mitjà termini per complir l’objectiu de seguretat i salut laboral.

Campanyes de conscienciació als empleats sobre pràctiques saludables (ex. disminució dels riscos cardiovasculars).

Certificat del model d’empresa saludable en el qual els empleats i ocupadors col·laboren en un procés de millora contínua per protegir i promoure la salut, la seguretat i el benestar de tots els treballadors, així com la sostenibilitat del lloc de treball.

ODS 7 / Energia assequible i no contaminant

ANAV té un alt grau de compromís social en el manteniment de la seva activitat empresarial per facilitar el procés de transició del model energètic i atendre la demanda energètica amb fonts eficients i no contaminants que permetin reduir les emissions globals i combatre’n el canvi climàtic.

Maximitzar la capacitat de producció lliure d’emissions.

Cobertura al voltant del 50 % de la demanda elèctrica de Catalunya i prop del 10 % a nivell nacional.

ODS 9 / Indústria, Innovació i Infraestructura

Processos com el SS001 “Serveis de tecnologia i sistemes d’informació”, SS003 “Gestió de la informació” o el SS005 “Mantenir terrenys, instal·lacions i vehicles” permeten a ANAV adaptar els seus processos operatius davant d’estats o situacions externes, amb baix impacte sobre el medi ambient i que faciliten aplicar tecnologies i infraestructures sostenibles.

Implantar un procés sistemàtic d’identificació i resolució de l’obsolescència.

Desenvolupar projectes amb comunitats locals per crear infraestructures sostenibles, que impactin a la societat d’una manera positiva tant en l’àmbit social com ambiental.

Valor creat traduït en més de 2.500 llocs de treball directes, més els seus corresponents llocs de treball indirectes i induïts a l’entorn.

ODS 12 / Consum i producció sostenibles

ANAV ha desenvolupat durant els darrers anys un ferm compromís amb l’ús eficient de recursos, optimitzant la producció de deixalles i residus, impulsant l’eficiència energètica, reduint la contaminació ambiental i implantant un sistema de gestió ambiental certificat.

Reduir el consum d’aigua / Percentatge d’aigua reciclada i reutilitzada per l’organització.

Caracteritzar i condicionar residus històrics d’operació.

Plans d’eficiència energètica als edificis.

Ús de vehicles elèctrics a l’interior dels emplaçaments.

ODS 13 / Acció pel clima

A més, ANAV ha establert internament mesures d’estalvi i eficiència energètica, invertint en tecnologies i implantant mesures de consums i control (ex. substitució d’equips de climatització i il·luminació).

Incorporar el canvi climàtic a la cultura empresarial integrant-lo com a pilar clau en l’estratègia de la companyia.

Introduir criteris d’economia circular en les activitats de l’empresa, utilitzant els recursos naturals i primeres matèries de manera eficient, emprant materials reciclats, fomentant la reutilització, i reduint i valoritzant els residus.

Compromís de les empreses propietàries i l’organització per l’operació per sobre de la vida de disseny original de les plantes.