Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat d’Associació Nuclear Ascó- Vandellós II A.I.E (en endavant ANAV) i per tant tots els drets estan reservats.

Només està autoritzat l’ ús personal no-comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. La utilització indeguda o no autoritzada de la informació continguda en el web, així com els perjudicis que es puguin ocasionar en els drets de propietat intel·lectual d’ANAV donarà lloc a les accions que legalment corresponguin a l’esmentada organització, i en el seu cas, a les responsabilitats que de l’esmentat exercici se’n derivin.

No es garanteix que la informació facilitada a través d’aquest web reprodueixi exactament un text adoptat oficialment. Només els textos publicats als butlletins oficials tenen caràcter autèntic. Les disposicions legislatives i altres documents i informacions continguts en aquest lloc tenen únicament caràcter informatiu.

ANAV no es fa responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l’ esmentat accés o ús d’ informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l’ aplicació de les disposicions legals a les quals s’ hagi de sotmetre en l’ estricte exercici de les seves competències.

ANAV pot enllaçar el seu lloc web a llocs o pàgines web de tercers amb l’objecte d’oferir una prestació especial o de posar a disposició informacions més detallades respecte a un tema determinat. La nostra declaració pel que fa a la protecció de dades i a la seguretat de dades deixa, però, de tenir validesa tan aviat com vostè surti del nostre lloc web. No és possible per a nosaltres controlar les informacions que es recullin sobre vostè en pàgines web enllaçades externament, ni tampoc l’ús que se’n faci. Asseguris dels principis que regeixen per als llocs web de tercers consultant-los en les corresponents declaracions d’aquests referents a la protecció i seguretat de dades.

ANAV li informa que durant la navegació pel seu lloc web s’utilitzen “cookies”, que són fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari o client, i que permeten als nostres sistemes recordar les característiques o preferències de navegació de l’usuari. Aquestes cookies s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim) sense proporcionar cap dada personal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. La desactivació no impedeix la visualització de les pàgines d’aquest lloc web ni interfereix en la navegació.