Informació CN Vandellòs II

L’Hospitalet de l’Infant, 23 de juny de 2015.- La central nuclear Vandellòs II, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) que, durant el procés d’arrencada després de concloure la 20ª Recàrrega de Combustible, ha detectat que un transmissor de cabal de vapor no indicava els valors esperats. En conseqüència, s’ha declarat inoperable el transmissor i s’han pres les accions pertinents per restablir la seva operabilitat.

En l’anàlisi posterior, s’ha comprovat que aquesta anomalia no ha pogut ser observada fins que, pel propi procés d’arrencada de la planta, ha existit suficient cabal de vapor per permetre la comparació dels valors amb els proporcionats per la instrumentació redundant de la qual disposa la planta.

La incidència ha estat notificada al CSN per ser una condició no contemplada per les Especificacions Tècniques de Funcionament de la central. Al moment de la notificació, la deficiència es troba corregida, sense que aquest fet hagi suposat cap risc per a les persones o el medi ambient.