CN Ascó II inicia la seva 26ª Recàrrega de Combustible

La unitat II de la central nuclear Ascó es va desconnectar de la xarxa elèctrica durant la passada matinada per iniciar les activitats corresponents a la 26a Recàrrega de Combustible de la central. Els treballs comencen amb el necessari reforç de les mesures de prevenció i protecció ja establertes per fer front al risc de contagi per Covid-19, amb el doble objectiu de preservar la salut de les persones i la seguretat durant la parada. Prop de 900 professionals, majoritàriament de procedència local, s’incorporaran en diferents etapes de la recàrrega per dur a terme, al costat de l’organització d’ANAV i empreses col·laboradores, les activitats programades.

Tal com va succeir a la primavera durant la recàrrega de la Unitat I de la central, el context de pandèmia ha portat ANAV a analitzar de manera molt específica les accions planificades per fer compatible l’estricte compliment de totes les mesures de prevenció establertes amb l’execució de totes les tasques necessàries per garantir un proper cicle d’operació segur.

Entre els projectes rellevants d’aquesta 26a Recàrrega de Combustible, cal esmentar, a més de la renovació de 64 dels 157 elements que conformen el nucli del reactor, la implantació definitiva del nou sistema de maneig del combustible, la inspecció visual i neteja exterior del vas del reactor, l’escanejat digital de l’edifici de contenció, la substitució del motor d’una de les bombes de refrigeració del reactor, la prova del sistema de ruixat de la contenció i, en la part elèctrica de la instal·lació, la inspecció parcial de l’alternador principal i la revisió completa de l’excitatriu. En conjunt, es duran a terme 8.000 ordres de treball i s’implantaran 20 modificacions de disseny físiques i 9 modificacions de disseny de software amb l’objectiu de preparar la planta per al proper cicle i per a una operació a llarg termini segura i fiable.