5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient

Ascó, 5 de juny de 1202-. Avui, 5 de juny, es celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. Aquest any el lema central d’aquest dia és Economia Verda; t’inclou a tu?” Amb aquest tema central, es pretén donar a conèixer l’economia verda.

El concepte, tal i com el defineix Nacions Unides, és una economia “que té com a resultat millorar el benestar humà i l’equitat social, reduint significativament els riscos ambientals i el dany ecològic”. De forma simplificada, una economia verda es pot considerar com aquella que és baixa en carboni, eficient en recursos i socialment inclusiva.