Vandellòs II es connecta de nou a la xarxa elèctrica després de finalitzar la 18a recàrrega de combustible

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 14 de juliol de 2012 – La central nuclear Vandellós II torna a estar connectada a la xarxa elèctrica des de les 20.25 hores d’ahir divendres, 13 de juliol, després de finalitzar la 18a parada per recàrrega de combustible de la central, donant pas al 19è cicle d’operació. D’aquesta manera, finalitzen amb resultats satisfactoris els treballs de renovació de 56 dels 157 elements combustibles que s’allotgen al reactor i les tasques de manteniment preventiu, correctiu i modificacions de disseny previstes en les més de 7.000 ordres de treball incloses al programa de recàrrega i que permetran afrontar aquest nou cicle en les millors condicions de seguretat i fiabilitat.

Dels treballs executats en aquesta parada destaca especialment la substitució de l’interruptor de generació de la central. L’interruptor de generació és l’encarregat de sincronitzar el generador principal amb la xarxa exterior de 400 kV. Després de l’avaluació de les diferents tecnologies existents al mercat, es va optar per la instal·lació d’un model d’ABB amb tecnologia d’hexaflorur. Un dels principals avantatges d’aquest equip respecte a l’instal·lat anteriorment és que no necessita sistemes auxiliars per a funcionar.

Un altre treball rellevant executat en aquesta parada ha estat la modificació de disseny relativa a les canonades del sistema de protecció contra incendis situades dintre de l’edifici de control. Aquest edifici acull, com elements més significatius, la sala de control i les barres de salvaguardies. Amb aquesta modificació, que aïlla els sistemes de protecció contra incendis, es redueix el possible risc d’una inundació interna, més enllà de les bases de disseny de la planta. Les bases de disseny són el conjunt d’informació que identifica les funcions específiques a realitzar per cada estructura, sistema o component de la central nuclear i els seus valors límit de referència. Entre altres actuacions, s’han eliminat les canonades de la planta baixa i s’han instal·lat barreres de protecció a les portes d’accés a recintes amb equips elèctrics.

En aquesta parada també s’ha realitzat la inspecció dels tubs guia de les barres de control. Els tubs guia de les barres de control s’inspeccionen periòdicament durant les parades per recàrrega i en aquesta última supervisió, tots els tubs analitzats van superar els criteris d’acceptació de les bases de llicència de la central. Les barres de control són unes peces que, com una aranya, disposen d’un capçal i diverses varetes cilíndriques situades a la part superior del vas del reactor i funcionen com a sistema de seguretat, ja que permeten efectuar canvis ràpids de potència o aturar el reactor en cas d’emergència amb la seva inserció nucli. Els tubs guia són uns tubs verticals disposats simètricament per l’interior dels quals s’introdueixen o extreuen del nucli les barres de control.

A més a més, s’han executat altres treballs rellevants com les modificacions per a la millora de la grua polar de l’edifici de contenció; la substitució del rotor del generador principal i neteja del circuit d’oli del turbogrup; la inspecció per corrents induïdes i treballs de neteja als tubs del generador de vapor i la substitució d’una de les fases del transformador principal per la fase de reserva, per a verificar el seu funcionament en condicions nominals.

Per a portar a terme aquests treballs, als professionals que habitualment treballen a CN Vandellòs II, s’han sumat més de 1.000 persones de 65 empreses auxiliars. Més del 50% d’aquestes contractacions addicionals corresponen a residents a la província de Tarragona, destacant especialment els municipis més propers a la central.

Millores a la planificació

Donat el gran volum de treballs que es programen en un temps molt concret, les parades per recàrrega requereixen una exhaustiva tasca prèvia de planificació i coordinació. Per tal d’avançar en la millora contínua, en aquesta parada s’han constituït diversos equips multidisciplinaris, l’objectiu dels quals és coordinar els treballs a realitzar, des de la fase de planificació fins a l’execució, i també equips amb la funció de preparar i supervisar aquelles tasques més complexes o que poden tenir un major impacte en la parada. També s’ha implantat amb èxit la denominada matriu de fites, una eina dissenyada per a optimitzar la preparació de la recàrrega.

Durant la recarrega s’ha reforçat el servei de Prevenció i Salut Laboral amb cinc tècnics de Prevenció de Riscos Laborals que s’han situat en zones estratègiques de l’emplaçament per a supervisar in-situ els treballs en execució.

Una altra novetat important d’aquesta parada ha estat la ubicació de l’Oficina de Recàrrega fora de les instal·lacions de la central per tal d’agilitar les gestions i descongestionar-ne l’accés. A l’Oficina de Recàrrega es cursen tots els tràmits administratius d’incorporació del personal de recàrrega i, gràcies a l’acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, aquesta s’ha situat al Viver d’Empreses de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, al polígon Les Tàpies. Aquesta col·laboració ha permès la posada en funcionament de “l’aula ANAV”, un aula de formació dedicada específicament a impartir la formació bàsica i específica exigida per ANAV al personal addicional que durant aquest període treballa a l’emplaçament. Aquesta formació té un paper fonamental i es determina d’acord a les tasques que aquests professionals han de desenvolupar a la planta.