Información CN Vandellós II

La central nuclear Vandellòs II, seguint els procediments establerts, i després de l’anàlisi d’una anomalia esdevinguda a l’última recàrrega el mes de juny passat, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) que el centre de distribució de corrent continu de 125V d’un dels trens de salvaguardes tecnològiques podria haver tingut, durant unes hores del mes de novembre del 2020, els seus dos carregadors (K1 i K2) inoperables.

Aquesta incidència ha estat identificada a l’anàlisi posterior a l’anomalia del carregador K1 que es va detectar durant la 24a Recàrrega de Combustible i que ja va ser corregida a la pròpia parada. Aquesta anàlisi va concloure que l’anomalia podria haver estat present des del moment en què es va realitzar el manteniment preventiu anterior sobre el carregador, per la qual cosa s’ha dut a terme una revisió de l’històric de funcionament del segon carregador, el K2, durant el mateix període. En aquesta anàlisi s’ha verificat que el carregador K2 ha estat en tot moment disponible, llevat del període transcorregut entre les 19:27 del 18/11/20 i les 00:05 hores del 20/11/20, en què aquest carregador va estar a disposició de l’Àrea de Manteniment per a la realització de tasques de manteniment preventiu. Per això, es considera que durant aquest període de temps els dos carregadors del centre de distribució podrien haver estat inoperables.

El centre de distribució de corrent continu està alimentat per una bateria i els esmentats dos carregadors, i és necessari, d’acord amb les especificacions tècniques de funcionament de la central, que almenys un estigui operable.

Aquesta incidència no ha tingut impacte en la seguretat de les persones ni al medi ambient i la planta es troba operant amb normalitat, al 100% de potència.