Informació CN Vandellòs II

La central nuclear Vandellòs II ha notificat al CSN, seguint els procediments establerts, la parada no programada de la planta, avui a les 13.19 hores. D’acord els procediments de la central, s’ha procedit a actuar de forma manual el sistema de protecció del reactor després de verificar que s’estava produint la inserció de les barres de control per la parada del motogenerador 1, en el transcurs de els treballs al motogenerador 2 d’alimentació al sistema de barres de control.

Els sistemes de seguretat han funcionat segons disseny i la planta es troba estable, desacoblada de la xarxa elèctrica. L’equip tècnic de la central està analitzant la incidència i preparant la instal·lació per tornar a sincronitzar-la a la xarxa, un cop quedin esmenades les anomalies identificades.

Aquesta incidència no ha tingut impacte als treballadors, al públic ni al medi ambient.