Informació CN Vandellòs II

La central nuclear Vandellòs II, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que, a les 16.23 hores d’avui, s’ha produït la parada automática de la planta per la pèrdua de la línia eléctrica de 400 KV a l’exterior de la instal·lació, a causa de les fortes tempestes registrades a la zona. Tots els sistemes de seguretat han actuat correctament segons disseny i la planta es troba en parada segura.

Aquesta incidencia no ha tingut conseqüències per a les persones ni per al medi ambient. Un cop solucionada, Vandellòs II tornarà a sincronitzar-se amb la xarxa eléctrica.