ANAV

Informació CN Vandellòs II

CN Vandellòs II, seguint els procediments establerts, ha notificat avui al Consell de Seguretat Nuclear que a les 12.00h s’ha iniciat la seqüència de parada per intervenir en un dels canals d’instrumentació de flux neutrònic de rang estès.

Durant una vigilància periòdica dels paràmetres de Sala de Control efectuada el dia 21 de juliol, amb la planta en procés d’arrencada després de la finalització de la 22a Recàrrega de combustible, es va detectar una desviació superior al 5% en una de les indicacions de flux neutrònic de rang estès. Aquest senyal forma part de la instrumentació de vigilància, és de naturalesa passiva i no té cap acció automàtica de control ni cap funció en operació normal.

S’ha verificat que les lectures del canal redundant d’instrumentació de flux neutrònic de rang estès són correctes i que es troba en estat operable.

Per a la resolució de la incidència s’ha de situar la planta en un mode en què aquesta instrumentació no és requerida, motiu pel qual la central es desacoblarà de la xarxa en el dia d’avui. Un cop restablerta la instrumentació i comprovat el seu correcte funcionament, CN Vandellòs II tornarà a sincronitzar a la xarxa eléctrica.

Aquesta incidència no ha suposat cap impacte per a la seguretat de les persones o per al Medi Ambient.