Informació CN Ascó II

Ascó, 03 de gener de 2012. La central nuclear Ascó ha comunicat al Consell de Seguretat Nuclear, seguint els procediments establerts, que, durant la realització de la prova de comprovació del punt d’obertura d’una vàlvula de seguretat del pressionador de la Unitat II, s’ha excedit en 10 minuts el temps estipulat en els criteris d’acceptació de la prova, que ha finalitzat amb resultat sactisfactori. La planta es troba en parada realitzant els treballs finals corresponents a la 20ª Recàrrega de Combustible.