Informació CN Ascó II

La central nuclear Ascó, seguint els procediments establerts, ha notificat a el Consell de Seguretat Nuclear que la unitat 2 ha iniciat la seqüència de parada per poder realitzar una reparació en una bomba de sistema d’extracció de la calor residual de la planta.

D’acord al que fixen les Especificacions Tècniques de Funcionament, la unitat 2 ha iniciat la seqüència a les 14.48 hores d’aquest diumenge per desacoblar-se de la xarxa en les pròximes hores i poder completar la intervenció prevista en l’esmentat equip. Un cop realitzades totes les proves necessàries s’iniciarà el procés per sincronitzar novament a la xarxa.

Aquesta incidència no suposa afectació a la seguretat de les persones o de l’entorn.