ASCÓ II

Informació CN Ascó II

CN Ascó, seguint els procediments establerts, ha notificat avui al Consell de Seguretat Nuclear que el grup 2 s’ha portat novament a mode 2 per poder intervenir en la turbobomba d’aigua d’alimentació principal “A”. La central es trobava en procés d’augment de potència quan es va detectar un mal funcionament en aquest equip que ha de corregir-se en parada. Els treballs de reparació estan en curs i, un cop s’hagin realitzat les proves corresponents, la central tornarà a sincronitzar a la xarxa.

Aquest fet no ha suposat cap impacte per a la seguretat de les persones o del Medi Ambient.