Transfromador-Asco

Informació CN Vandellòs II i CN Ascó I

La central nuclear Vandellòs II, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que, a les 23:04h. d’ahir dia 28 d’abril, es va produir la parada automàtica de la planta per l’actuació de les proteccions elèctriques del generador principal, a causa d’un transitori elèctric a la xarxa de 400 Kv originat a l’exterior de la instal·lació.

La planta es troba parada en espera calent (mode 3) mentre l’equip tècnic de la central està realitzant les comprovacions i proves corresponents amb l’objectiu de determinar i resoldre la causa d’aquesta incidència. CN Vandellòs II tornarà a la xarxa elèctrica tan aviat com es completin aquests treballs.

Per la seva banda, la unitat I de CN Ascó, un cop realitzada la intervenció en la turbobomba que havia motivat la seva parada el passat dia 23 d’abril, durant la passada matinada es trobava en el procés d’augment de potència posterior a la sincronització a la xarxa, quan a les 03:55 hores d’avui ha detectat una deficiència en l’interruptor que alimenta una de les bombes de refrigerant del reactor i ha procedit a baixar potència fins mode 3.

L’equip tècnic de CN Ascó ha dut a terme la intervenció en l’interruptor afectat i està realitzant totes les comprovacions necessàries per tornar a sincronitzar-se amb la xarxa elèctrica.

En tots dos casos, els sistemes de seguretat de les dues plantes han funcionat d’acord al seu disseny i les incidències no han tingut impacte en la seguretat de les persones ni al medi ambient.