El Servei Mèdic d’ANAV participa per segon any en el Màster d’Assistència Integral en Urgències Mèdiques de la UAB

Membres del Servei Mèdic d’ANAV han participat per segon any en el Màster d’Assistència Integral en Urgències Mèdiques que organitza a Barcelona l’Institut d’Estudis Mèdics i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Personal d’infermeria juntament amb el Dr. Manel Castellà van prendre part en la impartició del mòdul de tractament del pacient contaminat i/o irradiat, explicant primer les bases clíniques de l’abordatge integral d’aquest tipus de pacients (aspectes de radiobiologia i gestió d’urgències mèdiques) per continuar amb els tallers pràctics de descontaminació utilitzant maniquins i el material adequat.

La participació en aquesta activitat va ser alta, amb més de 50 alumnes, i el seu grau d’implicació i satisfacció també va ser molt elevat, donat el desconeixement previ d’aquests temes.

Cal recordar que també fa poques setmanes el Servei Mèdic d’ANAV va participar, amb el mateix format, en unes jornades organitzades per CN Vandellòs II i destinades a personal de Protecció Civil, amb un grau de participació i satisfacció igualment alt.

La participació d’ANAV en aquestes activitats contribueix a formar professionals sanitaris que podrien tenir competències en hipotètiques situacions d’emergència i, alhora, desmitificar la qüestió de la possible afectació per contaminació i/o irradiació i la seva gestió clínica. Tot això, per extensió, suposa una millora ostensible per a la seguretat tant de les persones com de les plantes d’ANAV.