Transformadores-Vandellos-II

CN Vandellòs II inicia el seu 25è cicle d’operació

La central nuclear Vandellòs II es va connectar novament a la xarxa elèctrica a les 12:30h hores del 23 de juny, després de finalitzar les activitats corresponents a la seva 24a Recàrrega de Combustible, donant pas al seu vint-i-cinquè cicle d’operació. Els treballs d’aquesta parada, en els quals han participat uns 900 professionals addicionals de diferents perfils i especialitats, han estat marcats per un rigorós reforç de les mesures de prevenció i protecció ja establertes tant a CN Ascó com a CN Vandellòs II des de l’inici de la crisi sanitària global, amb l’objectiu de fer front al risc de contagi per Covid-19 i completar tots els treballs preservant la salut de les persones i la seguretat de la planta. Aquest esforç de l’organització, juntament amb l’avanç en la vacunació i a la favorable evolució general de la pandèmia en les darreres setmanes, ha derivat en la conclusió del projecte de manera satisfactòria i sense incidències ressenyables.

D’altra banda, cal destacar que la parada ha finalitzat mantenint tots els objectius de seguretat en verd, sense accidents laborals i amb paràmetres de dosi individual i col·lectiva per sota dels previstos.

Entre els projectes rellevants que s’han dut a terme, a més de la renovació de 60 dels 157 elements que conformen el nucli del reactor, destaquen diverses activitats realitzades en el circuit primari com la inspecció visual remota amb equip submarí de les superfícies accessibles del vas del reactor, la inspecció d’altres components del reactor mitjançant diferents equips i tècniques, la inspecció per corrents induïts en un dels generadors de vapor o la substitució de les tres vàlvules de seguretat del pressionador. També s’han fet millores en els connectors i el cablejat dels termoparells a l’interior del nucli i s’han completat les proves funcionals de la grua manipuladora del combustible. Una altra de les activitats rellevants ha estat l’escanejat digital de la contenció, amb l’objectiu de disposar d’una rèplica virtual tridimensional del seu interior que facilitarà futures tasques de disseny i preparació de treballs i que s’utilitzarà per a la formació de l’equip humà.

Al circuit secundari s’han realitzat, entre altres, la inspecció de les parts dels generadors de vapor pertanyents a aquest circuit, la revisió completa de l’alternador principal, la verificació de l’alineament turbina-alternador i la inspecció dels reescalfadors separadors d’humitat (MSR), que van ser substituïts en la passada recàrrega, a la fi de 2019.

Altres treballs significatius han consistit en la substitució de dos motors del generador dièsel A, la revisió completa dels dos motors del generador dièsel B i la diagnosi d’un total de 39 vàlvules motoritzades i 11 vàlvules pneumàtiques.