Ascó I inicia la 25ª Recàrrega de Combustible

Ascó, 15 de maig de 2017. La unitat I de la central nuclear Ascó es va desconnectar de la xarxa elèctrica durant la matinada del passat dissabte per a iniciar els treballs corresponents a la 25ª Recàrrega de Combustible de la central. Per a dur a terme aquestes activitats, les empreses de serveis que treballen a la parada aporten un miler de professionals de diferents perfils i especialitats, gran part d’ells procedents de la mateixa demarcació de Tarragona. Un cop finalitzats els treballs previstos, la planta iniciarà un nou cicle d’operació de 18 mesos.

En aquesta parada, s’han programat prop de 11.800 ordres de treball, gran part d’elles orientades a garantir l’operació segura i a llarg termini de la central. La realització d’una quantitat tan considerable d’activitats en un període de temps determinat requereix una planificació prèvia detallada i amb una elevada coordinació de totes les àrees. Aquestes treballen de forma conjunta i orientada a la consecució d’un objectiu comú: dur a terme les tasques planificades de manera segura, eficient i ajustada al programa.

Entre els treballs més significatius de la recàrrega destaquen, a més de la substitució de 64 dels 157 elements combustibles que conformen el nucli del reactor, la substitució de motors en diversos equips de seguretat, la modernització del sistema de control electrohidràulic de la turbina principal, l’extracció de l’intern inferior del vas del reactor i les inspeccions completes de l’alternador principal, dels tubs dels tres generadors de vapor i del recobriment metàl·lic de la contenció. En aquesta recàrrega es procedirà també a finalitzar la implantació de l’última modificació de disseny relacionada amb el projecte Reforç de la Seguretat: la substitució dels segells de les bombes de refrigerant del reactor. Amb aquesta intervenció, conclourà un projecte de cinc anys i 100 milions d’euros d’inversió en les tres centrals d’ANAV, l’objectiu del qual ha estat augmentar la robustesa de les plantes per a fer front a eventualitats extremes, que poguessin anar més enllà de les seves bases de disseny.

  

La central treballa en la millora contínua de la prevenció i la formació

A més d’una exhaustiva planificació, la prevenció i la formació són dos pilars clau per a que la recàrrega de combustible es porti a terme amb les màximes garanties en matèria de seguretat. En aquest sentit, l’àrea de Prevenció i Salud Laboral d’ANAV, en coordinació amb els responsables dels serveis de prevenció de les diverses empreses col·laboradores, així com amb tots els treballadors, realitza un important esforç en la consecució de l’objectiu comú de dur a terme totes les activitats associades a la recàrrega amb els més alts estàndards de seguretat.

El personal de les empreses de serveis que se suma als treballadors de la instal·lació rep una formació ajustada a les activitats que després desenvoluparà a la planta. En el cas de CN Ascó, aquesta s’imparteix a l’Oficina de Recàrrega que la central, en virtut d’un acord amb el Consistori Municipal, obre al Centre de Formació Josep Mur, situat al polígon industrial del municipi.

En aquestes mateixes instal·lacions, el personal rep una formació específica que reprodueix fidelment diferents escenaris reals per a preparar les tasques a realitzar, incrementant així el coneixement de la planta, afavorint la prevenció de riscos laborals i contribuint a evitar l’error humà en l’execució dels treballs.