ANAV organitza un workshop del programa IGALL de l’OIEA

ANAV va organitzar recentment la tercera reunió del Grup de Treball d’Estructures Civils (WG3) de la fase 4 del programa IGALL de l’OIEA, a Cambrils. El propòsit del programa IGALL és ajudar els reguladors i operadors de centrals nuclears a mantenir el nivell de seguretat requerit durant l’operació de les mateixes, tenint en compte els mecanismes de degradació existents i proporcionar suport genèric d’identificació de criteris i pràctiques a nivell nacional aplicable a l’operació a llarg termini de la mateixa, més enllà de la vida definida en el seu disseny.

Les activitats del programa a la fase 4 (2018-2019) s’implementen en cinc grups de treball (WG): Grup Mecànics (WG1), Grup Elèctric i de R & C (WG2); l’esmentat WG3, Grup Suport a Reguladors (WG4) i finalment el Grup per a Plantes amb períodes de construcció molt llargs, parades esteses i post tancament final (WG5).

El propòsit d’aquesta tercera reunió WG3 va ser millorar els Programes de Gestió de l’Envelliment (AMP) i les Anàlisis d’Envelliment en Funció del Temps (TLAA), la revisió i millora de les taules desenvolupades per a la Revisió de la Gestió de l’Envelliment (AMR) i donar comentaris als documents “Programa d’Envelliment a Nivell Planta” i “Avaluació d’efectivitat del Programa d’Envelliment a Nivell Planta”.

El workshop, que va ser inaugurat per Manel Cambra, cap de Programes, Projectes i Materials d’ANAV, ha comptat amb la presència de 15 experts de 13 països, tant de centrals com de reguladors o organitzacions com l’OIEA o EPRI, entre els quals es trobava també Joan Sabater, cap d’Enginyeria Civil d’ANAV.

Tots els objectius del workshop van ser aconseguits en els seus tres dies de durada de l’activitat, de manera que finalitza la quarta Fase de l’IGALL i queden definits els objectius de la cinquena.