ANAV exercita la seva organització de resposta a emergències en el simulacre anual de CN Vandellòs II

La central nuclear Vandellòs II ha efectuat avui, entre les 9 i les 13.30 hores, el preceptiu simulacre anual del Pla d’Emergència Interior (PEI) de la instal·lació. L’activitat s’ha realitzat atenent a l’excepcionalitat de la situació actual de pandèmia per Covid-19 i prioritzant la seguretat i la salut de les persones, factor pel que ha involucrat a un equip humà reduït i s’han evitat pràctiques en què s’hagués requerit una gran concentració de persones.

L’exercici s’ha basat en la simulació d’una situació operativa amb indici de defectes al combustible sumat a un incendi en els transformadors principals de la central que derivaria en una pèrdua de subministrament exterior d’electricitat. El desenvolupament d’aquest exercici simulat ha arribat fins a una declaració d’emergència general del PEI i ha permès entrenar el conjunt d’accions que estableixen el PEI i els seus procediments de desenvolupament per a aquests escenaris.

 Inspectors del Consell de Seguretat Nuclear, a més d’auditors interns independents d’ANAV, han seguit in situ el desenvolupament del simulacre.