ANAV

Ampliació de la informació sobre CN Vandellós II

CN Vandellòs II farà durant els propers dies la intervenció necessària per reparar la soldadura de la vàlvula de ventilació, que ha estat identificada com l’origen de la pèrdua d’aigua notificada el passat divendres 2 de març. L’equip tècnic d’ANAV ha treballat en la planificació de les tasques a executar, d’acord amb els procediments i l’experiència operativa acumulada, tant pròpia com externa i addicionalment, i fruit de la detallada inspecció realitzada en tota aquesta àrea, s’ha decidit, de manera proactiva, ampliar el programa de treballs a una intervenció en la línia de drenatge dels generadors de vapor i una extensió d’inspecció a soldadures similars.

Monitorització de dades

La central havia estat monitoritzant durant les últimes setmanes, i d’acord amb els procediments establerts, un petit augment del volum d’aigua recollit en els embornals de l’interior de l’edifici de contenció. En tot moment, aquest volum s’ha mantingut en valors unes 30 vegades inferiors al que estableixen les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF) de la central.

En el marc d’aquestes tasques de seguiment, durant el matí del divendres 2 de març, l’equip que seguia la incidència va identificar, mitjançant inspecció robotitzada, la zona d’origen del degoteig. Davant la impossibilitat de determinar si la procedència estava o no en un component de la barrera de pressió, es va decidir, de manera conservadora, iniciar la parada de la planta per accedir i establir les actuacions corresponents.

En aquesta segona inspecció es va confirmar l’existència d’un degoteig d’aigua a la soldadura d’una vàlvula de ventilació per la qual cosa i, d’acord amb el que estableix les ETF, es va determinar dur a la planta a parada freda i preparar el programa d’intervenció.

La central es troba parada i en condició segura. Aquesta incidència no ha tingut repercussió per a les persones o el medi ambient i, tal com està establert, s’ha mantingut informat l’organisme regulador (CSN).