POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE i FINALITAt DEL TRAcTAMENT

Vostè presta el seu consentiment de forma precisa i inequívoca al·leguen que les dades de caràcter personal que ens facilita en el present formulari seran tractades per Associació Nuclear Ascó-Vandellós II, A.I.E (en endavant ANAV), com a Responsable del Tractament, amb la finalitat de possibilitar la gestió de la seva sol·licitud o consulta.

BASE DE LEGITIMITAT QUE EMPARA EL TRACTAMENT

Aquest tractament queda legitimat en base al seu consentiment en enviar la sol·licitud o consulta, podent retirar-lo en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a l’adreça que s’indica més endavant.

En facilitar-nos el seu correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic, vostè consent expressament que aquests mitjans siguin utilitzats per al compliment de la finalitat anteriorment indicada.

CEsSIONS a tercers

No se cediran dades a tercers sense el seu consentiment previ.

Termini de conservació

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a la tramitació i resposta de la consulta, mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

Exercici de drets

Per últim, li informem que en qualsevol moment, vostè té dret d’accés, rectificació, oposició al tractament o supressió, així com, en determinades circumstàncies, limitació al tractament i portabilitat de les dades recollides dirigint una comunicació per escrit a: Associació Nuclear Ascó-Vandellós II A.I.E., Direcció de Recursos Humans, Servei d’atenció al Personal (SAP),  Apartat de correus, 48, 43890- l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) o a la següent adreça de correu electrònic: sap@anacnv.com, incloent-hi la “Ref. Protecció de Dades” A més, també té dret a retirar el consentiment prestat i a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho considera necessari (www.agpd.es)