POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE I FINALITAT DEL TRACTAMENT

Vostè presta el seu consentiment de forma precisa i inequívoca al·leguen que les dades de caràcter personal que ens facilita en el present formulari seran tractades per Associació Nuclear Ascó-Vandellós II, A.I.E (en endavant ANAV), com a Responsable del Tractament, amb la finalitat de possibilitar la gestió de la seva sol·licitud o consulta.

BASE DE LEGITIMITAT QUE EMPARA EL TRACTAMENT

Aquest tractament queda legitimat en base al seu consentiment en enviar la sol·licitud o consulta, podent retirar-lo en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a l’adreça que s’indica més endavant.

En facilitar-nos el seu correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic, Vostè consent expressament que aquests mitjans siguin utilitzats per al compliment de la finalitat anteriorment indicada.

CESSIONS DE DADES

No es cediran dades a tercers sense el seu consentiment previ.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades proporcionades es conservaran  durant el temps necessari per la tramitació de la seva  sol·licitud o donar resposta a la seva consulta.

EXERCICI DE DRETS

Per últim, li informem que en qualsevol moment, vostè té dret d’accés, rectificació, oposició al tractament o supressió, així com, en determinades circumstàncies, limitació al tractament i portabilitat de les dades recollides dirigint una comunicació per escrit a: Associació Nuclear Ascó-Vandellós II A.I.E., Direcció de Recursos Humans, Servei d’atenció al Personal (SAP),  Apartat de correus, 48, 43890- l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) o a la següent adreça de correu electrònic: sap@anacnv.com, incloent-hi la “Ref. Protecció de Dades” A més, també té dret a retirar el consentiment prestat i a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho considera necessari (www.agpd.es)