La central nuclear Vandellòs II inicia la seva 20ª recàrrega de combustible

La central nuclear Vandellòs II s’ha desconnectat de la xarxa elèctrica a les 00h. d’avui per iniciar la 20ª recàrrega de combustible i els treballs de manteniment previstos, que donaran pas a un nou cicle d’operació de 18 mesos. En aquesta parada està previst dur a terme més de 8.500 ordres de treball, la majoria de les quals corresponen a treballs de manteniment preventiu i inspeccions, i el pressupost de les quals ascendeix aproximadament a 20 milions d’euros.

La realització d’un volum tan significatiu de tasques requereix una planificació prèvia molt detallada i la coordinació de totes les unitats organitzatives implicades, que treballen formant grups multidisciplinaris per coordinar tots els treballs que es duran a terme, des de la seva fase de preparació fins a la d’execució. Aquesta planificació de tasques, sumada als esforços a l’àrea de prevenció de riscos laborals, a la contractació de personal addicional i a la formació, és clau per aconseguir les fites planificades amb la màxima seguretat i en el temps previst.

Entre les actuacions més rellevants que es duran a terme en la 20ª recarrega de CN Vandellòs II destaca, a més de la substitució de 64 dels 157 elements combustibles allotjats en el reactor, la substitució de la tapa del vas del reactor, una modificació de disseny preventiva en la qual es porta anys treballant a fi de dotar a la planta de major capacitat per operar de manera segura, fiable i a llarg termini. De la mateixa manera, es continuarà implantant modificacions de disseny relacionades amb el projecte Reforç de la Seguretat derivat de les proves de resistència, contemplades en les Instruccions Tècniques Complementàries emeses pel Consell de Seguretat Nuclear. Amb això, la planta segueix incrementant la seva robustesa i capacitat de resposta davant successos que poguessin anar més enllà de les bases de disseny de la central.

Altres actuacions contemplades per a aquesta recàrrega són la migració de l’ordinador de procés OVATION, la substitució de 15 plaques guia en els tubs guia de les barres de control del reactor o les modificacions de disseny en els transformadors i en les proteccions de les línies elèctriques de 400, 220 i 110 kV.

Durant la 20ª recarrega de combustible, CN Vandellòs II duplicarà la plantilla que habitualment treballa en la central. D’aquesta manera, al voltant de 1.000 professionals d’unes 40 empreses col·laboradores, la majoria d’ells residents a la demarcació de Tarragona, se sumaran a la plantilla que treballa en la central. Aquest equip humà, a més de la formació que ha cursat abans de la seva incorporació a la central, rebrà d’ANAV una preparació específica que es determina d’acord al lloc de treball que ocuparà a la planta. En aquest sentit, aquesta 20ª Recàrrega tornarà a utilitzar l’“Aula ANAV” de formació, inaugurada el 2013 per donar servei als treballadors que anaven a incorporar-se a l’anterior parada per recàrrega de Vandellòs II. L’Aula ANAV es troba al Viver d’Empreses de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, on també se situa l’Oficina de Recàrrega, destinada a agilitar les gestions administratives prèvies a l’inici de la parada.