CN Ascó I inicia el seu 24è cicle d’operació

Ascó, 6 de juliol de 2014.- La unitat I de la central nuclear Ascó s’ha connectat a la xarxa elèctrica a les 21.36 hores d’ahir dissabte, una vegada finalitzats els treballs de recarrega de combustible, donant pas a un nou cicle d’operació. Més de 1.000 persones, residents en la seva majoria a la província de Tarragona, han treballat durant aquest període en la planta per poder escometre les activitats previstes.

Durant la 23ª recarrega d’Ascó I, s’han dut a terme prop de 14.000 ordres de treball, la majoria de les quals corresponen a tasques de manteniment preventiu de la instal·lació i inspeccions. Al llarg de la parada, a més de la renovació de 64 dels 157 elements combustibles, destaquen altres treballs orientats cap a l’operació segura i a llarg termini de la central. En aquest sentit, la neteja química dels generadors de vapor ha estat una de les activitats més rellevants. Destinada a conservar aquests equips en les condicions més òptimes per a l’operació a llarg termini de la planta, la mateixa tasca s’ha aplicat també en diverses centrals nuclears d’Europa i Estats Units.

Un altre dels treballs de gran envergadura que s’ha completat durant la parada ha estat la prova d’índex de fugida integrada, una activitat destinada a comprovar l’estanqueïtat de l’edifici de contenció, que ha de realitzar-se en les centrals nuclears cada deu anys. També s’ha dut a terme la substitució del motor del generador dièsel B, així com la inspecció en les soldadures del vas del reactor, una tasca que ha permès comprovar el correcte estat de totes les soldadures.

Durant aquesta recarrega, també s’han implantat diverses modificacions de disseny relacionades amb el projecte Reforç de la Seguretat, derivat de les proves de resistència que van realitzar totes les centrals nuclears espanyoles l’any 2011, després de l’accident de Fukushima a Japó. D’aquesta manera, s’han realitzat millores que incrementen els marges de seguretat de la planta com la instal·lació de proteccions contra les baixes temperatures en els equips i línies exteriors de la central o la millora de les proteccions enfront d’inundacions internes.