Treballa amb nosaltres

FORMULARI

Títol del missatge ( * )

Nom ( * )

Cognoms ( * )

Email ( * )

Telèfon ( * )

Titulació acadèmica ( * )

Observacions

Accepto les condicions legals sobre protecció de dades personals LOPD

CV (pdf,doc,docx)

En marcar l’opció vostè garanteix que el Currículum Vitae i les dades subministrades són totalment certes i dóna el seu consentiment inequívoc i exprés al seu tractament i a la seva cessió a empreses col·laboradores de Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, AIE, amb la finalitat de dur a terme els processos de selecció.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 i al Reial Decret 1720/2007, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que el Currículum Vitae i les dades que ens faciliti, així com els que, si s’escau es generin com a conseqüència de la participació en processos de selecció, s’incorporaran a un fitxer titularitat de Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, AIE i que es troba inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La finalitat d’aquest fitxer és la de disposar d’una base de dades formada per aquells professionals interessats a participar en els processos de selecció que realitzi Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, A.I.E.

Les dades de caràcter personal que vostè ens faciliti, seran conservades a la nostra base de dades per un termini màxim d’un any.

Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, A.I.E. li garanteix que les seves dades personals seran tractades confidencialment, adoptant per a això les mesures d’índole tècniques i organitzatives exigibles per la legislació vigent.

Així mateix, l’informem que podrà exercir, en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades dirigint una comunicació per escrit a: Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II AIE, Direcció de Recursos Humans, Apartat de correus, 48, 43890- l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) oa la següent adreça de correu electrònic: sap@anacnv.com, incloent en la mateixa la ‘Ref. Protecció de Dades’.