Formació permanent

A ANAV concedim una especial importància a la formació i a l’entrenament permanent de tot el personal, així com a assegurar que els treballadors de les empreses col·laboradors aportin també alts nivells de qualificació.

La majoria d’aquesta formació ha estat concebuda amb l’objectiu d’aprofundir en la Cultura de la Seguretat a les plantes d’ANAV, de forma que prop del 75% de les hores dedicades cada any a formació fan referència a matèries relacionades amb la Seguretat. L’any 2016, el personal d’ANAV i les empreses col·laboradores van dedicar 30.405 hores de formació i van dur a terme un total de 4.103 activitats formatives.

Una àrea fonamental és la formació dels operadors de sala de control i dels responsables de Protecció Radiològica, que han de superar els exàmens d’avaluació del Consell de Seguretat Nuclear per obtenir i mantenir la llicència imprescindible per operar a la planta.

Aquest programa de formació inclou períodes de pràctiques en un Simulador de Sala de Control, on els operadors poden exercitar-se en la gestió tant de situacions normals, com de les no habituals o extremadament hipotètiques.

El temps de formació estimat d’un operador de reactor de les sales de control és de tres anys.

Llicències 2016

  • 4 operadors de reactor + maneig de combustible a CN Ascó
  • 1 supervisor a CN Vandellós II

Llicències previstes el 2017

  • 5 operadors reactor-turbina + maneig de combustible a CN Ascó
  • 1 supervisor a CN Vandellós II
  • 3 operadors de reactor + maneig de combustible a CN Vandellós II