Un sector estratègic per a la competitivitat

Amb prop de cinquanta anys d’operació, el sector nuclear espanyol és un dels més experimentats del món. A l’actualitat, la contribució que fa a la xarxa de distribució elèctrica és estratègica.

És una indústria generadora d’ocupació estable, compromesa amb la qualitat i la seguretat de l’operació, l’activitat de la qual està regulada i supervisada de forma estricta pel Consell de seguretat Nuclear, que depèn del Congrés dels Diputats.

Espanya compta amb deu instal·lacions nuclears a la península, de les quals sis corresponen a centrals nuclears -Almaraz, Ascó, Cofrents, Garoña Trillo i Vandellós II-, amb un total de vuit reactors. Però el sector no només cobreix l’operació, sinó tota la cadena de valor de l’activitat: des del disseny i construcció d’instal·lacions a la fabricació del combustible, l’enginyeria d’operació i manteniment, subministrament d’equips i components, indústria auxiliar, gestió de combustible, desmantellament d’instal·lacions i emmagatzematge de residus radioactius.

Gràcies a la seva competitivitat i a la seguretat del subministrament -el seu coeficient d’utilització és superior al 96% -, l’energia nuclear és la principal font de proveïment a Espanya. D’aquesta manera, amb al voltant d’un 7% de la potència elèctrica instal·lada, és la que cobreix un percentatge més alt de la demanda, un 20% del total, segons dades de Red Eléctrica de España. Aquest lideratge al mercat actua a més com un moderador del preu de l’electricitat. Mentre en altres sistemes de generació fòssil el preu del combustible oscil·la entre un 50% i un 70%, l’urani d’una central nuclear manté un preu estable i només representa el 15% dels costos totals.

ENERGIA ELÈCTRICA
GENERADA A CATALUNYA 2018

11.874 MW

ENERGIA ELÈCTRICA
GENERADA A ESPANYA 2018

104.094 MW

“L’energia nuclear és la principal font d’abastament elèctric a Espanya”

Tecnologia contra el canvi climàtic

Els experts exigeixen mesures urgents per frenar els efectes de l’escalfament global, i l’energia nuclear, lliure d’emissions d’efecte hivernacle, està cridada els propers anys a garantir l’aportació necessària per satisfer l’augment de la demanda de creixement i desenvolupament a tot el món. El Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) calcula que el 2050 el 80% de l’electricitat global haurà de produir-se amb tecnologia de baixa emissió de carboni (en comparació del 30% actual) per contenir els seus efectes.

Segons reconeix l’organisme, el cicle vital de les emissions de gasos d’efecte hivernacle per quilowatt-hora de les centrals nuclears són dos ordres de magnitud menors que les de la generació elèctrica amb combustibles fòssils, i són comparables amb la majoria de les renovables.